Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystania plików Cookiem w serwisie internetowym „WYSPA KOBIET”

Niniejsza polityka prywatności dotyczy danych przekazanych nam za pośrednictwem serwisu internetowego https://wyspakobiet.com.pl prowadzonego pod adresem https://wyspakobiet.com.pl („Serwis internetowy”), przez użytkowników Serwisu internetowego („Użytkownicy”).

I. Preambuła

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu internetowego, będących osobami fizycznymi jest Paweł Wróblewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wróblewski Paweł E&P z siedzibą: ul. Szumiących Traw 6B/6 03-289 Warszawa, numer NIP: 5361534228, REGON 017243761 („Administrator”), przetwarzający dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Z Administratorem można się skontaktować:
• pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Wróblewski Paweł E&P z siedzibą: ul. Szumiących Traw 6B/6 03-289 Warszawa
• pod adresem e-mail: sklep@wyspakobiet.com.pl
• telefonicznie: 500 251 120
Udostępnienie przez Użytkownika swoich danych osobowych nie jest obowiązkowe. Niemniej jednak, nie wyrażenie zgody Użytkownika na przekazanie lub udostępnianie danych niezbędnych do świadczonych przez Administratora usług, będzie skutkować usprawiedliwionym niewykonaniem usług przez Administratora a także może ograniczyć dostęp Użytkownika do serwisu internetowego lub jego poszczególnych funkcji, np. nie będziemy mogli przesłać paczki, jeżeli Użytkownik odmówi podania adresu do wysyłki.
Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisem internetowym. Serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez Użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Większość logów (dzienniki serwera) nie jest powiązanych z żadnym konkretnym Użytkownikiem. Wszelkie dane Użytkowników uzyskane za pośrednictwem Serwisu Internetowego przeznaczone są na jego użytek.

II. Gromadzenie danych

1. Wszelkie dane pochodzące od Użytkowników Serwisu internetowego gromadzone są na dwa sposoby:
a) informacje podawane dobrowolnie przez Użytkownika Serwisu internetowego – Użytkownik jest proszony o podanie danych osobowych przy założeniu konta w Serwisie internetowym, w przypadku dokonywania zakupu bez wcześniejszej rejestracji przy zakończeniu składania zamówienia, złożenia reklamacji lub zapytania o towar. W trakcie zakładania konta, Użytkownik Serwisu internetowego podaje tylko te dane osobowe, które są niezbędne dla realizacji zamówienia. Administrator nie zbiera innych danych osobowych o Użytkowniku Serwisu internetowego, które nie są niezbędne do realizacji zamówienia

b) informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisu internetowego – wśród nich mogą być:

• adres IP – to niepowtarzalny numer urządzenia komputerowego podłączonego do Internetu, na podstawie którego można np. zidentyfikować kraj, z którego Użytkownik Serwisu internetowego łączy się z Internetem. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania dodatkowych logów wewnątrz Serwisu internetowego, które łączą adres IP z kontem klienta. Logi te służą wyłącznie w celu analizy ewentualnych problemów technicznych przy rejestracji, logowaniu i korzystaniu z witryny.

• pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera Użytkownika Serwisu internetowego podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookies przechowują jedynie dane wymagane przez serwis WWW do prawidłowego działania, w tym identyfikacji aktualnie zalogowanego Użytkownika Serwisu internetowego. Dane osobowe Użytkownika mogą być wyświetlane w treści stron WWW w przypadku odwiedzania konta w https://wyspakobiet.com.pl.

III. Polityka cookies

Przez „pliki cookis” należy rozumieć pliki cookis i inne podobne narzędzi o których mowa w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego.
1. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetwoego. Pliki cookies to małe pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego, które służą do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu internetowego. Za pomocą plików cookies dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o działaniach Użytkowników, aktywności i sposobie wykorzystania Serwisu internetowego. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.
2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika.
3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników Serwisu internetowego.
4. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu w Serwisie internetowym. Serwis internetowy korzysta z narzędzi Google służących do śledzenia działań Użytkowników Serwisu internetowego. W tym wypadku „cookies” służą do przechowywania informacji, np. na temat czasu sesji Użytkownika na Serwisie internetowym oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś w Serwisie internetowym.
5. Serwis internetowy przechowuje pliki cookies na komputerach, tabletach, smartfonach Użytkowników Serwisu internetowego w celu:

a) właściwego dopasowania i optymalizacji korzystania z Serwisu internetowego przez jego Użytkowników,
b) zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika,
c) tworzenia statystyk oglądalności Serwisu internetowego, w celu ulepszania struktury i zawartości Serwisu internetowego,
d) w przypadku zalogowania się przez Użytkownika Serwisu internetowego - utrzymania sesji Użytkownika Serwisu internetowego, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu internetowego ponownie wpisywać danych do zalogowania
e) zapisania danych w utworzonym koszyku w Serwisie internetowym, aby po ponownym odwiedzeniu Serwisu internetowego nie tracić danych.

6. Serwis internetowy wykorzystuje następujące pliki cookies:

a) ze względu na czas żywotności plików cookies:

• pliki sesyjne (session cookies) - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu odbiorczym Użytkownika do czasu jego wylogowania, opuszczenia Strony serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
• pliki stałe (persistent cookies) - przechowywane są w urządzeniu odbiorczym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika

b) ze względu na cel, któremu służą pliki cookies:

• niezbędne - umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu internetowego;
• służące do zapewnienia bezpieczeństwa - pliki cookies wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu internetowego;
pliki wydajnościowe”- pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
• funkcjonalne - pliki cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
• reklamowe - pliki cookies umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do ich zainteresowań.
7. Użytkownik Serwisu internetowego może dokonać konfiguracji przeglądarki internetowej, celem całkowitego lub częściowego wyłączenia przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera, tableta lub smartfona. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

8. Informacje o usuwaniu plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek można znaleźć na ich macierzystych witrynach:

Microsoft Internet Explorer - http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Mozilla Firefox - http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek?esab=a&s=usuwanie+cookie&r=0&as=s
Google Chrome - http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

9. Ograniczenia stosowania plików cookies może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie internetowym.
10. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) w sekcji „Pomoc” na http://wszystkoociasteczkach.pl/.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe zbierane i przechowywane przez Administratora służą do zapewnienia realizacji umowy kupna – sprzedaży zawartej na pośrednictwem Serwisu internetowego, do celów administracyjnych, statystycznych, a także do ochrony Serwisu internetowego.

2. Administrator gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników Serwisu internetowego: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki o ile jest inny niż adres do zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

3. Zebrane dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją umowy kupna - sprzedaży, w tym również w celu świadczenia usług posprzedażowych tj. zwroty, rozpoznawanie reklamacji, wysyłaniem wiadomości e-mail z informacjami o statusie realizacji zamówienia, czy kontaktem w razie wystąpienia problemów z realizacją zamówienia.

4. Cele przetwarzania danych osobowych mogą wynikać również z uzasadnionych interesów realizowanych przez Serwis internetowy i mogą nimi być:

a) marketing bezpośredni oferowanych do sprzedaży przez Serwis internetowy produktów,
b) dochodzenia przez Administratora roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
c) udziału w programie lojalnościowym,
d) odstąpienie od umowy,
e) rozpatrywania reklamacji,
f) wysyłanie ankAiet mających na celu uzyskanie jakości usług,
h) zgłoszenie uczestnictwa konkursach organizowanych przez Serwis internetowy.
5. Celem przetwarzania danych osobowych mogą być również działania z zakresu marketingu
i przekazywania informacji handlowych, które obejmują na przykład otrzymywanie przez Użytkownika Serwisu internetowego wiadomości w formie bezpłatnego newslettera, informacji o promocjach, wyprzedażach, imprezach i konkursach organizowanych przez Serwis internetowy, podstawą przetwarzania jest wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą. Prosząc o wyrażenie zgody Użytkownik Serwisu internetowego jest informowany o dokładnym celu przetwarzania danych w klauzuli informacyjnej.

6. Dane osobowe Użytkownika Serwisu internetowego przetwarzane są na czas wykonywania świadczonych na jego rzecz usługi lub do czasu wycofania przez niego zgody na przetwarzanie danych. Nie mniej jednak, okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużonych o okres:
a. niezbędny do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi;
b. przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;
c. określony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa np. w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych nałożonych na Administratora;
d. niezbędny do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, tj. korzystania niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa,

7. Administrator może gromadzić i przetwarzać dane Użytkowników Serwisu internetowego, np. e-mail lub innych danych podanych dobrowolnie przez Użytkownika Serwisu internetowego, np. imię, nazwisko w celu złożenia reklamacji lub przedstawienia uwag. W tym przypadku podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi na pytanie. Przekazując dane osobowe użytkownik godzi się na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi na pytanie.

8. Realizacja umowy kupna – sprzedaży zawartej za pośrednictwem Serwisu internetowego wymaga współdziałania z innymi partnerami np. z przedsiębiorstwami logistycznymi tj. firmy kurierskie lub może wymagać współdziałania z przedsiębiorcami, których produkty są do nabycia za pośrednictwem Serwisu internetowego. Dlatego partnerzy Serwisu internetowego mogą przetwarzać dane Użytkowników serwisu internetowego na zlecenie Administratora i wyłącznie w zakresie i na okres jaki jest niezbędny w celu realizacji zamówienia Użytkownika Serwisu internetowego. Dla przykładu, jeżeli Użytkownik Serwisu internetowego dokonuje zakupu towaru znajdującego się w magazynie partnera, to w celu skrócenia okresu dostarczenia zakupionego towaru Administrator przekazuje mu dane: imię, nazwisko, adres do doręczenia, telefon, zakupiony towar i jego rozmiar, aby producent mógł bezpośrednio dokonać wysyłki.

9. Dane osobowe Użytkowników Serwisu internetowego nie są przekazywane innym odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

10. W celu realizacji zamówienia Administrator współpracuje z następującymi przedsiębiorstwami:

home.pl-  firma hostingowa, Donaco Sp. z o.o.- producent odzieży, Payu s.a.-system bankowy, InPost s.a. - firma kurierska, FedEx Sp. z o.o. - firma kurierska, DHL Parcel Polska Sp. z o.o. firma kurierska


11. Dane zbierane w ramach Serwisu internetowego nie są i nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom, organizacjom ani osobom, które nie są stałymi współpracownikami Administratora. Dostęp do danych posiadają współpracujące z Administratorem przedsiębiorstwa wspierające obsługę systemu, a także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie danych do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics oraz reklamowych Google AdWords.

12. Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Serwisu Internetowego, Administrator może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników Serwisu internetowego .

V. Bezpieczeństwo

1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić zgromadzone i przechowywane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
2. Dane Użytkowników Serwisu internetowego są przekazywane w postaci zaszyfrowanej. Szyfrowaniu podlegają dane osobowe podawane przez Użytkowników Serwisu internetowego podczas składania zamówienia jak i logowania na koncie klienta. Dzięki szyfrowaniu dane są niedostępne dla osób trzecich. W tym celu stosujemy systemy szyfrowania SSL (Secure Socket Layer) .
3. Administrator, zwraca uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim, w szczególności nieudostępnianie hasła do konta oraz stosowanie opcji „wyloguj się” po zakończeniu korzystania z treści i usług oferowanych przez Serwis internetowy.

Serwis internetowy zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Zalecamy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.


VI. Prawa Użytkowania serwisu internetowego w zakresie ochrony danych osobowych

1. W ramach określonych wymogów ustawowych Użytkownikowi serwisu internetowego przysługują następujące ustawowe prawa ochrony danych:

• prawo do informacji (artykuł 15 RODO),
• prawo do usunięcia, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa (artykuł 17 RODO),
• prawo do korekty (artykuł 16 RODO),
• prawo do ograniczenia przetwarzania (artykuł 18 RODO),
• prawo do przenoszalności danych (artykuł 20 RODO),
• prawo do złożenia zażalenia do organu nadzoru ds. ochrony danych (artykuł 77 RODO),
• prawo do odwołania zgody (artykuł 7 ustęp 3 RODO),
• prawo do sprzeciwu wobec określonych działań w zakresie przetwarzania danych (artykuł 21 RODO)


2. Jeśli Użytkownik uważa, że jego dane osobowe zostały przetworzone bez Jego zgody, może złożyć skargę do odpowiednich organów nadzorczych: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - GIODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel. +48 22 53 10 440, Faks +48 22 53 10 441, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl; desiwm@giodo.gov.pl, Adres strony internetowej: http://www.giodo.gov.pl/

VII. Małoletni
1. Serwis internetowy przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
2. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą korzystać z serwisu internetowego i usługi wyłącznie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Osoby nieletnie prosimy o nieudostępnianie ani nam ani użytkownikom serwisu internetowego żadnych informacji za pośrednictwem lub w związku z serwisem internetowym, w szczególności danych osobowych.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Użytkownik serwisu internetowego, korzystając z serwisu internetowego www.wyspakobiet.com.pl, wyraża zgodę na postanowienia zawarte w Polityce Prywatności.
2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z serwisu internetowego prosimy kierować na adres: sklep@wyspakobiet.com.pl.
3. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie https://wyspakobiet.com.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl